Elnätsföretagens nättariffer

Sammanställningarna baseras på uppgifter som elnätsföretagen rapporterat till Ei.

För att det ska vara möjligt att jämföra nättarifferna visar vi nättarifferna för olika typkunder.

Sammanställning av elnätsföretagens årsrapporter för år 2012-2017

Sammanställningarna baseras på de uppgifter elnätsföretagen lämnar i sina årsrapporter till Energimarknadsinspektionen. Du kan läsa mer om i "Tabellförklaring till sammanställningarna av redovisningen" lite längre ned på sidan.

Sammanställning lokalnäten 2012-2017

Sammanställning regionnäten 2012-2017

Tabellförklaring till sammanställningarna