Regeringsuppdraget Utreda författningsändringar för införande av en central informationshanteringsmodell och en elhandlarcentrisk modell på elmarknaden ska enligt uppdragsbeskrivningen rapporteras till regeringen senast den 1 februari 2017. Men på grund av uppdragets komplexitet har Ei nu begärt förlängd utredningstid till den 15 juni 2017.

– Uppdraget innehåller många komplicerade frågor som vi ser behöver utredas ytterligare innan vi lämnar ett förslag till regeringen, därför har vi nu skickat in en begäran till departementet om att inrapporteringsdatumet flyttas fram ett antal månader, säger Daniel Norstedt, projektledare för regeringsuppdraget.

Ei återkommer med information på ei.se när begäran har behandlats av regeringen.