• Ei fortsätter tillsynen av åtskillnadsreglerna

    Skapad: Granskad:

    Ei har granskat fyra pilotföretag under hösten 2017. Beslut från tillsynen av dessa företag kommer att fattas under våren 2018. Vi fortsätter nu tillsynen genom att granska ytterligare 35 företag under våren 2018.

  • Fyra nätföretag är uttagna till pilotstudien

    Skapad: Granskad:

    Nu inleder Energimarknadsinspektionen (Ei) tillsynsprojektet om åtskillnadsregler med en pilotstudie av fyra nätföretag. Följande nätföretag och redovisningsenheter kommer att granskas i pilotstudien.