13.00 Välkommen

Ei hälsar välkommen

13.05 Elmarknadsdesign i Ren energi-paketet

Matti Supponen, Europeiska kommissionen

14.05 Energimyndigheten: möjligheter och utmaningar

  • Jenny Näslund – Förnybart
  • Massimo di Biaggio - Styrning av energiunionen ("governance")
  • Carlos Lopez - Energieffektiviseringsdirektivet

14.20 Svenska kraftnät: möjligheter och utmaningar

Mårten Bergman

14.35 Fika

15.00 Energimarknadsinspektionen: möjligheter och utmaningar

Elin Broström – Marknadsdesign

15.30 Gemensamt samtal

15.55 Reflektion och avslutning