• Två studier som Ei:s rapport hänvisar till

  Skapad: Granskad:

  Sweco har på uppdrag av Energimarknadsinspektionen (Ei) undersökt drivkrafter för investeringar i elnätsbranschen samt tagit fram förslag till differentierade regulatoriska avskrivningstider. I Ei:s rapport "Nya regler för elnätsföretagen inför perioden 2020-2023" hänvisas till dessa studier.

 • Regulatorisk kalkylränta - en teoretisk översikt

  Skapad: Granskad:

  EY har på uppdrag av Energimarknadsinspektionen (Ei) analyserat det reglermässiga avkastningskravet (kalkylräntan) för elnät och jämfört hur den riskfria räntan hanteras i elnätsregleringen i sju västeuropeiska länder. 

 • Ei överlämnar rapport om elnätsreglering

  Skapad: Granskad:

  Vid en pressträff tisdagen den 24 oktober kommer Energimarknadsinspektionen (Ei) att överlämna sin rapport om reglering av intäkter från elnätsverksamhet till samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan.

 • Välkommen att lämna synpunkter senast den 21 juni

  Skapad: Granskad:

  I början av juni bjöd Energimarknadsinspektionen (Ei) in till ett seminarium om elnätsreglering. Här hittar du presentationerna från seminariet och du kan även lämna synpunkter på det förslag som Ei presenterade under dagen.

 • Seminarium om elnätsreglering 8 juni

  Skapad: Granskad:

  Den 8 juni bjuder Energimarknadsinspektionen (Ei) in till ett seminarium om elnätsreglering. Då har intressenter möjlighet att komma med synpunkter på några av de förslag som Ei tagit fram inom ramen för regeringsuppdraget "Utvecklad reglering för framtidens elnät".

 • Välkommen att lämna synpunkter på elnätsregleringen

  Skapad: Granskad:

  Energimarknadsinspektionen (Ei) har ett uppdrag från regeringen att analysera och utvärdera den nuvarande elnätsregleringen. Som en del i utvärderingen vill Ei ge intressenter möjlighet att lämna synpunkter på regleringen.

 • Nu kan du följa arbetet med regeringsuppdraget

  Skapad: Granskad:

  Nu har vi startat upp en ny projektsida där du har möjlighet att följa Ei:s arbete med regeringsuppdraget som handlar om att se över regleringen av intäkter från elnätsverksamheten. Prenumerera gärna på vår projektsida om du inte redan gör det.