Kommissionsriktlinjen FCA för terminshandel anger metoder för beräkning av långsiktiga kapacitetstilldelningsregler mellan olika områden (för alla tidsramar utom dagen före och inom dagen), samt hantering av risksäkringsprodukter.