• Flexibel elanvändning – viktigt för väl fungerande elmarknader

  Skapad: Granskad:

  Idag lämnar Energimarknadsinspektionen (Ei) sitt regeringsuppdrag om efterfrågeflexibilitet till regeringen. I rapporten "Åtgärder för ökad efterfrågeflexibilitet i det svenska elsystemet" finns ett kraftfullt åtgärdspaket för att riva ner de hinder som finns på elmarknaden idag. En flexibel elanvändning kommer att vara en del av lösningen på de utmaningar som finns med en ökad andel förnybar elproduktion.

 • Flexibel elanvändning har analyserats i examensarbete

  Skapad: Granskad:

  Vilka möjligheter och hinder finns för att elkonsumenter ska kunna vara mer flexibla i sin elanvändning? Den frågan har Katja Åström och Amanda Sten, studenter på Kungliga tekniska högskolan (KTH), tittat närmare på i sitt examensarbete.

 • Det är viktigt att ni för fram era synpunkter

  Skapad: Granskad:

  Ei har bett er intressenter att lämna synpunkter på Energimarknadsinspektionens (Ei) förslag till åtgärder för att stimulera efterfrågeflexibilitet. Det kommer inte vara fler hearing eller seminarier inom projektet så vi vill gärna uppmana er att utnyttja detta tillfälle att komma in med era synpunkter och förslag. Vi vet att det är komplexa frågor och har därför valt att flytta fram datumet ytterligare till den 25 april.

 • Välkommen med dina synpunkter

  Skapad: Granskad:

  Nu finns det möjlighet att lämna synpunkter på Energimarknadsinspektionens (Ei) urval av åtgärder för att stimulera efterfrågeflexibilitet. Du kan lämna dina synpunkter mellan den 4 april och 25 april i 4 olika webbformulär.

 • 22 mars Ei:s seminarium om efterfrågeflexibilitet för olika kundgrupper

  Skapad: Granskad:

  Ei bjuder in att delta på seminarium om förutsättningar och hinder för ökad efterfrågeflexibilitet för olika kundgrupper. Seminariet vänder sig i första hand till kunder och kundföreträdare men vi önskar också att branschen anmäler sig. Anmäl dig senast torsdagen den 10 mars. Antalet platser är begränsat.

 • Fler timprisavtal för en mer flexibel elanvändning

  Skapad: Granskad:

  En ökande andel förnybar och väderberoende elproduktion kommer att kräva anpassningar på elmarknaderna i Norden och Europa. Efterfrågeflexibilitet, det vill säga flexibel elanvändning hos kunder, är en sådan anpassning. Energimarknadsinspektionen (Ei) föreslår därför att avräkningsbestämmelserna ändras så att elavtal som förutsätter timmätning kan få ett större genomslag på marknaden.

 • Nu kan du ta del av sammanställningen

  Skapad: Granskad:

  Vi vill tipsa dig som prenumerant på Ei:s projektsida om efterfrågeflexibilitet att ta del av sammanställning av tekniska krav för flexibilitetstjänster.

 • Ökad efterfrågeflexibilitet - Lösningen på effektfrågan?

  Skapad: Granskad:

  Den 9 december deltog Energimarknadsinspektionen (Ei) som en av talarna på halvdagsseminariet -Vilka lösningar finns på effektfrågan? På seminariet diskuterades ett antal möjliga lösningar på effektfrågan och gränsdragningen mellan politikens och marknadens ansvar. Therése Hindman Persson från Ei var en av talarna. Här har du möjlighet att ta del av hennes presentation.

 • Vi tipsar om seminarium 9 december

  Skapad: Granskad:

  Energimarknaden som är en del av Svenska Nyhetsbrev har ett halvdagsseminarium den 9 december med rubriken Vilka lösningar finns på effektfrågan? där man kommer diskutera ett antal möjliga lösningar på effektfrågan och gränsdragningen mellan politikens och marknadens ansvar. Therése Hindman Persson från Energimarknadsinspektionen deltar som en av talarna.

 • Ei pratar om efterfrågeflexibilitet

  Skapad: Granskad:

  Tisdagen den 27 oktober kommer Ei att prata om efterfrågeflexibilitet på Energikommissionens seminarium. Seminariet har rubriken Hur säkerställer vi väl fungerande energimarknader?

 • Ta del av talarnas presentationer om förenklade avräkningsbestämmelser

  Skapad: Granskad:

  Nu har du möjlighet att ta del av presentationerna som visades på Ei:s hearing (samråd) om förenklade avräkningsbestämmelser. Vi vill också påminna dig om att det är öppet för alla att lämna synpunkter till Ei:s projektgrupp inför arbetet med regeringsuppdraget om efterfrågeflexibilitet. Tipsa också gärna dina kollegor som du tror kan vara intresserade av ämnet att skicka in synpunkter till oss.

 • Lämna gärna synpunkter till Ei:s projektgrupp

  Skapad: Granskad:

  Intresset om ämnet efterfrågeflexibilitet är stort och vårt seminarium och hearing är tyvärr fullbokade. Därför öppnar vi upp för alla att lämna synpunkter till Energimarknadsinspektionens projektgrupp via webbformulär. Lämna helst dina synpunkter innan den 23 oktober.

 • Ei bjuder in till seminarium om efterfrågeflexibilitet

  Skapad: Granskad:

  Energimarknadsinspektionen (Ei) fick i juni regeringens uppdrag att ta fram förslag på åtgärder som kan stimulera efterfrågeflexibilitet, det vill säga åtgärder som gör det attraktivt för elkunder att flytta sin elförbrukning.

  Vi vill i ett tidigt skede samla in synpunkter från olika aktörer och bjuder därför in till ett seminarium där talare belyser efterfrågeflexibilitet från olika perspektiv. Vi bjuder också in till en hearing (samråd)om de förenklade avräkningsbestämmelserna. Seminarium och hearing är kostnadsfria.

 • Hur kan elkunderna ges möjlighet att bli mer flexibla?

  Skapad: Granskad:

  I juni fick Energimarknadsinspektionen (Ei) regeringens uppdrag att ta fram förslag på åtgärder som kan stimulera efterfrågeflexibilitet, det vill säga åtgärder som gör det attraktivt för elkunder att flytta sin elförbrukning.