Tillgänglighet för elpriskollen

Här beskriver vi hur ei.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

För närvarande uppfyller Energimarknadsinspektionens webbplats (www.ei.se) och våra digitala tjänst Elpriskollen delvis lagkravet för digital tillgänglighet inom offentlig service. Vi är medvetna om att vi inte uppfyller alla kriterier i WCAG 2.1 nivå AA.

Tills vidare redovisar vi brister på ett övergripande plan. 

Om du behöver information från Elpriskollen i något annat format, till exempel uppläst vill vi du kontaktar oss. Du hittar kontaktuppgifter till oss lite längre ner på sidan.

Rapportera synpunkter och brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. 

Kontakta oss om du upplever brister som hindrar dig från att ta del av vår digitala service eller om du upplever att vi inte uppfyller lagen. Det är betydelsefull information som vi använder i vårt tillgänglighetsarbete.

Kontakta oss om du upplever problem eller behöver hjälp

Ring eller mejla oss.

Om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning (DIGG). De har ansvaret för att lagen om tillgänglighet till digital offentlig service följs. 

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Elpriskollen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1.

Nedan beskriver vi vad som inte är tillgängligt, vilket WCAG-kriterium det motsvarar och om det är på nivå A eller AA. Under 2021 kommer vi byta vårt publiceringssystem för ei.se där vissa informationssidor för Elpriskollen är placerade. Vi räknar med att kunna åtgärda nedanstående brister.

  • Visa funktioner är svåra att använda med skärmläsare (1.3.1 A)
  • Kontrasten är för svag på vissa ställen (1.4.3 AA)
  • Vissa inmatningsfält saknar beskrivning (3.3.2 AA)
  • Webbplatsen har vissa svårigheter att använda utan javaskript (1.3.1 AA)
  • Vissa länkar identifieras enbart med färg (1.4.1 A)

För dig med nedsatt rörelseförmåga är vi också medvetna om att navigeringen med tangentbord (tabb) har brister och att innehållet inte alltid kommer i en logisk ordning. 

Kontakta oss om du hindras från att ta del av vår digitala service.

Hur vi testat webbplatsen

7minds AB har gjort en granskning av ei.se utifrån resultat i Siteimprove, ett automatiskt granskningsverktyg, bedömningen gjordes den 29 november 2019. Redogörelsen uppdaterades den 10 mars 2020.