Tillbaka till Ei tipsar

Hur vanligt är det med elavbrott där du bor?

En av de uppgifter vi har på Ei är att granska att elnätsföretagens överföring av el håller god kvalitet. En välfungerande elförsörjning med få elavbrott förenklar din vardag och har stor betydelse för samhällets funktion och utveckling.   

Nu lanserar Ei en portal där du kan se hur leveranssäkerheten ser ut på orten där du bor. Med leveranssäkerhet menar vi att el överförs utan avbrott. Använd Ei:s karta med inbyggd sökfunktion och klicka sedan på kartan för detaljerad information. Kom ihåg att uppgifterna som visas är historiska data, det vill säga hur det har varit. Du hittar portalen här.

Vi har också mer information om dina rättigheter när det gäller avbrottsersättning, skadestånd och möjligheten att anmäla elnätsföretaget om du har många elavbrott. Den informationen hittar du här.

, av Thomas
  • Kategorier :