Tillbaka till bloggen

Rörligt elpris - tänk på det här!

Tänk på att de rörliga elpriserna ofta stiger under vintern. Det kan medföra höga elräkningar, särskilt om du har en fastighet som värms med elvärme.

Ett rörligt elpris behöver dock inte innebära att du riskerar en högre sammanlagd årskostnad jämfört med ett fast elpris. Under de senaste åren har kunder med rörligt elpris i allmänhet betalat något mindre för sin el än kunder med fast elpris. Hur priserna kommer att utveckla sig i framtiden är det ingen som vet.

Priset du får betala med ett rörligt elpris är normalt ett genomsnittligt pris på de elpriser som elbörsen har haft under månaden samt elhandelsföretagets påslag. Priset ändras en gång per månad. Tillhör du de kunder som valt ett timavtal ändras priset varje timme och du betalar för den förbrukning du haft under respektive timme.

Avtal om rörligt pris har ofta en uppsägningstid på tre månader. Det finns dock elhandelsföretag som har en månads uppsägningstid. Vissa elhandelsföretag har en bindningstid till företaget på 12 månader, men medger byte till annat avtal under tiden.

Har du frågor, klagomål eller vill göra en anmälan är du välkommen att höra av dig till oss. 

  • Kategorier :