Tillbaka till bloggen

Brytavgifter, vad är det?

Ibland får vi samtal från kunder som lockats att teckna ett nytt elavtal innan deras nuvarande avtal löpt ut. Dessa kunder har därför drabbats av brytavgifter. I tredje delen av vår avtalsvillkorsskola reder vi ut vad det är.

Innan du tecknar ett nytt elavtal ska du alltid kontrollera när ditt nuvarande avtal löper ut. Då slipper du helt att drabbas av brytavgifter. 

Byter du däremot elhandlare under en pågående avtalsperiod är det ett avtalsbrott och du kan bli skyldig att betala en ersättning till ditt tidigare elhandelsföretag, en så kallad brytavgift.

Hur denna brytavgift räknas fram varierar, men ska vara beskrivet i villkoren för ditt avtal. Brytavgiften får högst uppgå till det elhandelsföretaget kan bevisa att företaget förlorat på att du brutit avtalet i förtid. Det framgår av de allmänna avtalsvillkor som Konsumentverket och elbranschen enats om. 

Hur räknar man då fram hur mycket elhandlaren förlorat?

Jo, om du bryter ett fastprisavtal i förtid, då kan din elhandlare vara tvungen att sälja den el som reserverats för dig till ett lägre pris än det pris som de köpte in elen för när avtalet skulle starta. Mellanskillnaden är elhandlarens förlust och det är företaget som måste styrka att de har gjort en förlust.

I praktiken räknas dock brytavgiften fram genom en formel som anges i dina avtalsvillkor. Ofta består den av en fast avgift och en rörlig avgift som står i förhållande till den förbrukning man kan anta att du skulle ha haft om du stannat kvar i avtalet. Stöter du på en brytavgift som verkar orimligt hög kan du anmäla det till Konsumentverket. Om du inte kommer överens med din elhandlare kan du även begära att tvisten prövas i Allmänna reklamationsnämnden. 

Här kan du se några av de frågor om brytavgifter som andra kunder ställt. Ställ gärna dina egna frågor om du har några!

, (Skriven) av Mattias