Tillbaka till Ei tipsar

Viktigt att jämföra priser antingen med eller utan energiskatt

Vid årsskiftet flyttas ansvaret för att kräva in energiskatt på el från elhandlaren till elnätsföretaget. För dig som jämför elavtal innan årsskiftet är det därför extra viktigt att du verkligen jämför samma sak – det vill säga antingen ett jämförpris med eller utan energiskatten inkluderad.

En del av din elkostnad består av skatt och moms. Som elkonsument betalar du för närvarande 32,5 öre i energiskatt per förbrukad kWh (eller 22,9 öre om du bor i någon av kommunerna i norra Sverige med reducerad skatt). Till det kommer även moms som läggs ovanpå kostnaden för både elhandeln och elnätet.

Nu har Riksdagen beslutat att elnätsföretagen ska bli ansvariga för att kräva in energiskatten från dig. Det innebär att kostnaden för själva elen du förbrukar kommer att sjunka, samtidigt som kostnaden för elnätet kommer att stiga med motsvarande antal ören per förbrukad kWh.

Din sammanlagda elkostnad kommer dock inte att påverkas av förändringen.

Här på Elpriskollen visar vi jämförpriser med energiskatten inkluderad fram till och med sista december. Från och med årsskiftet visar vi jämförpriser utan energiskatt.

Eftersom elhandlare just nu marknadsför elavtal som börjar löpa efter årsskiftet, vill vi uppmärksamma dig som konsument på att det kan förekomma jämförpriser utan energiskatt i marknadsföring.  

Det viktiga är att du jämför samma sak – det vill säga priser med eller utan energiskatt.