Tillbaka till Ei tipsar

Se upp för elavtal med långa uppsägningstider

Pris och bindningstid brukar vara avtalsvillkor som de flesta kontrollerar innan de tecknar nytt elavtal. Men hur är det med uppsägningstiden? I en genomgång som statliga prisjämförelsesajten Elpriskollen gjort hittades exempel på uppsägningstider på upp till 13 månader.

– Det är en slags dold bindningstid som jag tror att många konsumenter missar, säger Daniel Norstedt, avdelningschef på Energimarknadsinspektionen, som är den myndighet som driver Elpriskollen.

Elpriskollen har tittat närmare på ett stort antal avtal om rörligt elpris, den just nu populäraste avtalsformen bland svenska elkunder. De flesta avtal hade uppsägningstider på 14 dagar upp till en månad. Samtidigt förekom elhandlare som hade 3 och ända upp till 13 månaders uppsägningstid.

Uppsägningstiden visar hur lång tid du är tvungen att stanna i ett elavtal efter att du sagt upp det. Med tretton månaders uppsägningstid får du vänta i mer än ett år efter det att du sagt upp avtalet innan du kan byta elhandlare.

– Jag tror att många konsumenter uppfattar ett avtal om rörligt pris som ett avtal man snabbt kan lämna, till skillnad från avtal om fast pris där det är tydligare för kunden att man binder upp sig till ett och samma företag under ett eller flera år, säger Daniel Norstedt.

Långa uppsägningstider förekommer även på tidsbundna avtal om fasta priser. Även för dessa avtal kan det därför vara bra att alltid kontrollera uppsägningstiden.

Tabellen visar elhandlare som 1 oktober 2017 hade uppsägningstider som är längre än tre månader.

Elhandlare Uppsägningstid för avtal om rörligt pris
Sundsvall Energi AB*  Innevarande månad + 12 kalendermånader
 7H Kraft  Innevarande månad + 3 kalendermånader
 Landskrona Energi  Innevarande månad + 3 kalendermånader
 Svensk NaturEnergi AB  Innevarande månad + 3 kalendermånader
 SverigesEnergi AB  Innevarande månad + 3 kalendermånader
 Billinge Energi AB  Innevarande månad + 3 kalendermånader
 Jämtkraft AB  Innevarande månad + 3 kalendermånader

Så gjordes genomgången

Elpriskollen har gått igenom avtalsvillkoren för alla avtal om rörligt elpris. I september 2017 hade 22 elhandlare under mer än ett år sålt avtal om rörligt elpris med uppsägningstider längre än 1 månad. Sju av dessa hade uppsägningstider som var längre än 3 månader. Avtalet hos *Sundsvalls Energi, som hade längst uppsägningstid, hette "Rörligt elpris uppsägningstid 12 månader". Av övriga avtal framgick det inte av namnet att de hade lång uppsägningstid.