Tillbaka till Ei tipsar

Elnätsföretagen blir ansvariga för att kräva in energiskatten

Från 1 januari 2018 flyttas ansvaret för att kräva in energiskatt på el från elhandlaren till elnätsföretaget. Det har Riksdagen beslutat. Din sammanlagda elkostnad kommer inte att påverkas av förändringen.

En del av din elkostnad består av skatt och moms. Som elkonsument betalar du för närvarande 32,5 öre i energiskatt per förbrukad kWh (eller 22,9 öre om du bor i någon av kommunerna i norra Sverige med reducerad skatt). Till det kommer även moms som läggs ovanpå kostnaden för både elhandeln och elnätet.

Hittills har elhandlaren fakturerat dig för energiskatten. Den 1 januari 2018 flyttas det ansvaret till elnätsföretaget, vilket innebär att kostnaden för själva elen du förbrukar kommer att sjunka, samtidigt som kostnaden för elnätet kommer att stiga med motsvarande antal ören per förbrukad kWh.

Läs mer om bakgrunden till förändringen i Regeringens proposition 2016/17:1 på sidan 292 och framåt