Tillbaka till Ei tipsar

Du har rätt till avbrottsersättning

Om du har elavbrott som varar i minst 12 timmar ska du automatiskt få avbrottsersättning från ditt elnätsföretag.

Ersättningen är 12,5 procent av din beräknade årliga nätkostnad, men minst 900 kronor. Ersättningen ökar sedan med 25 procentenheter, eller minst 900 kronor, för varje påbörjad 24-timmarsperiod som avbrottet pågått.

Ett avbrott anses ha upphört om elen fungerat oavbrutet i minst två timmar i sträck. Detta gäller dock inte under den första 12-timmarsperioden då elen ska ha varit borta i minst 12 timmar i följd för att ersättningen överhuvudtaget ska utgå.

Om du inte får någon ersättning ska du kontakta elnätsföretaget. För att få ersättning måste du göra ditt anspråk inom två år.

Om du behöver hjälp med avbrottsersättning eller andra ersättningskrav till följd av avbrottet kan du vända dig till Konsumenternas energimarknadsbyrå.

, av Mattias