Tillbaka till Ei tipsar

Kampanjpris - se upp med det här

Ibland lockar elhandlare med kampanjpris. Det kan innebära ett tillfälligt lägre pris med särskilda avtalsvillkor.

Även om det kan vara ett bra erbjudande är det alltid klokt att kontrollera avtalsvillkoren och särskilt vad som händer efter att avtalstiden löpt ut om du inte själv tecknat ett nytt avtal.

En del avtal förlängs automatiskt med ytterligare ett år, till då rådande priser. I andra fall flyttas du till ett dyrare avtal om du inte tecknat ett nytt avtal.
Om du har ett tidsbestämt avtal är din elhandlare skyldig att informera dig tidigast 90 och senast 60 dagar innan avtalet upphör. Elhandlaren ska då berätta vad som händer om du inte gör något innan avtalet upphör.

Har du frågor, klagomål eller vill göra en anmälan är du välkommen att höra av dig till oss. Ställ gärna en fråga direkt i vårt konsumentforum på nätet http://kundo.se/org/energimarknadsinspektionen/