Fakta om elavtal

Här på elpriskollen.se kan du se vilka elhandlare som just nu har lägst priser där du bor. Men innan du väljer elhandlare ska du först bestämma dig för vilket sorts avtal som passar dig bäst. Här är de fyra vanligaste avtalstyperna:

Fast pris

Om du väljer ett avtal med fast pris betalar du samma pris under hela tiden som du har avtal för. De vanligaste bindningstiderna är ett, två eller tre år.

Rörligt pris

Om du väljer ett avtal med rörligt pris får du ett elpris som följer utvecklingen på den nordiska elbörsen Nordpool. Ditt pris kan då både gå upp och ned under året.
Det finns två typer av rörliga avtal: löpande och tidsbestämda. Ett löpande avtal kan du bryta inom ramen för uppsägningstiden. I ett tidsbestämt avtal har du förbundit dig att köpa din el av samma elhandlare under hela den tid du har avtal för.

Mixavtal

Mixavtal betyder att du betalar en del av din el till ett rörligt pris och en del till ett fast pris.
Hos många elhandlare kan du göra om den rörliga delen av mixavtalet till ett fast pris.

Anvisat pris

Om du inte själv väljer elavtal kommer ditt elnätsföretag att ge dig en elhandlare. Du får då betala ett så kallat anvisat pris, som ofta är mycket högre än om du hade valt själv.
Myndigheten Energimarknadsinspektionen tycker att alla ska välja avtal och elhandlare.