Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2022-08-11 13:31:10

Avtalstyp, ursprungsmärkning och elområde

Här får du veta mer om de vanligaste elavtalstyperna och att du som kund kan välja elavtal utifrån vilka effekter elproduktionen har haft på miljön. Du får också veta mer om elområden och hur du gör för att ta reda på vilket elområde du tillhör.

De vanligaste avtalstyperna

Här är beskriver vi några av de vanligaste avtalstyperna.

Fast pris

Om du väljer ett avtal med fast pris betalar du samma pris under hela avtalsperioden. De vanligaste bindningstiderna är ett, två eller tre år.

Om fastprisavtal på Konsumenternas energimarknadsbyrå Länk till annan webbplats.

Rörligt pris (månadsbaserat)

Om du väljer ett avtal med månadsbaserat rörligt pris får du ett elpris som följer utvecklingen på Nordpool eller någon av de andra elbörserna som är aktiva i Sverige. Ditt pris per kWh kan då både gå upp och ned under året. Priset förändras en gång per månad. Det pris du betalar under den här månaden, är ett genomsnitt av börspriset under hela innevarande månad, plus elhandelsföretagets (kallas även elhandlare) påslag och moms.

Det finns två typer av månadsbaserade rörliga avtal: löpande och tidsbestämda. Ett löpande avtal kan du säga upp, men du har en viss uppsägningstid. I ett tidsbestämt avtal har du förbundit dig att köpa din el av samma elhandelsföretag under hela avtalsperioden.

Enligt en dom från Patent- och marknadsdomstolen får elhandlare inte erbjuda rörligt pris till konsumenter med en bindningstid längre än tre månader.

Om rörligt pris - månadsbörspris på Konsumenternas energimarknadsbyrå Länk till annan webbplats.

Timpris

Om du väljer ett avtal med timpris får du ett elpris som följer utvecklingen timme för timme på Nordpool eller någon av de andra elbörserna som är aktiva i Sverige. Det betyder att din elkostnad påverkas av när på dygnet du använder elen.

Den stora fördelen är att du kan undvika förbrukning under dygnets dyraste timmar (som normalt infaller tidig morgon och sen eftermiddag/tidig kväll), och i stället välja att förbruka el under de timmar då priserna är lägre vilket normalt brukar vara mitt på dagen eller under natten.

Ett avtal om timpris passar dig som vill och kan anpassa din förbrukning efter timpriserna hos elbörserna. Det kan kräva ett byte av elmätare (vilket är kostnadsfritt). För att få så stor nytta av avtalet som möjligt kan det vara bra att undersöka om du har någon elektrisk utrustning, som till exempel en värmepump, som automatiskt kan styras mot timpriserna.

Här kan du läsa mer om timprisavtal skulle kunna vara bra för dig

Om timpris på Konsumenternas energimarknadsbyrå Länk till annan webbplats.

Mixavtal

Mixavtal betyder att du betalar en del av din el till ett månadsbaserat rörligt pris och en del till ett fast pris. Hos många elhandelsföretag kan du göra om den rörliga delen av mixavtalet till ett fast pris.

Anvisat pris

Om du inte själv väljer elavtal kommer ditt elnätsföretag att välja elhandelsföretag. Du får då betala ett så kallat anvisat pris, som ofta är mycket högre än om du hade valt elhandelsföretag själv. Vi på Ei rekommenderar alla att göra ett aktivt val och själv välja avtalstyp och elhandelsföretag.

Om anvisat pris på Konsumenternas energimarknadsbyrå Länk till annan webbplats.

Vill du veta vilket elområde du tillhör?

Elpriserna kommer periodvis att variera mellan våra olika elområden. Här kan du läsa mer om vad elområden är för något och varför de finns. Du kan också ta reda på vilket elområde du tillhör. Mer om elområde på ei.se

På Svenska kraftnäts webbplats kan du enkelt ta reda på vilket elområde du tillhör. Länk till annan webbplats.

Varifrån kommer elen (ursprunget)?

Du som kund ska enkelt kunna se varifrån elen kommer, och på så sätt kunna välja elavtal utifrån vilka effekter elproduktionen har haft på miljön.

Alla elhandelsföretag är skyldiga enligt lag att redovisa ursprunget för företagets totala elförsäljning, om det till exempel är specifik el producerad från vind eller vatten, eller om det är el hänförlig till den så kallade residualmixen.

Elhandelsföretaget ska även informera om miljöpåverkan av den el de sålt i form av koldioxidutsläpp och kärnavfall.

Informationen om elens ursprung ska finnas tillgänglig och meddelas kunderna. Vanligtvis görs det genom information i samband med fakturering, reklam och på den egna webbplatsen.

Mer om ursprungsmärkning av el på ei.se