Driftinformation

Mellan 6 april och 10 april är våra e-tjänster tillfälligt ur drift på grund av utveckling och underhåll.

Driftstoppet gäller våra digitala inrapporteringstjänster, e-diariet och vissa delar i Elpriskollen.

Energikonsument

Energiföretag