Tillbaka till Ei tipsar

Timprisavtal på Elpriskollen

Från och med den 11 maj 2020 har du som konsument möjlighet att jämföra timprisavtal på Elpriskollen.se. Timprisavtal införs för att du ska kunna välja ett avtal där du kan påverka din elkostnad genom att undvika förbrukning under dygnets dyraste timmar.

Elpriskollen

Elpriskollen.se kan du jämföra priset på de allra vanligaste elavtalen. Från och med den 11 maj 2020 kommer du även kunna jämföra vilket timprisavtal som är billigast och/eller passar dig bäst.

Ska jag välja ett timprisavtal eller ett traditionellt rörligt elavtal?

Skillnaden mellan ett traditionellt rörligt elavtal och ett timprisavtal är att du kan påverka ditt elpris genom din timförbrukning när du har ett timprisavtal. Att planera din elförbrukning kan medföra både lägre elpris och ett mer effektivt resursutnyttjande.

Om du har teknik som anpassar din elförbrukning utifrån elprisets utveckling så behöver du ett timprisavtal för att ta del av vinsten av att du har en flexibel energianvändning.

Du bör inte välja ett timprisavtal om du inte aktivt kan följa upp din elförbrukning och kostnaden per timme. Om förbrukningen inte kan minskas när elpriset är högt riskerar kostnaden att öka jämfört med om du har ett månadsbaserat rörligt avtal.

Timmätning

  1. Jämför de olika timprisavtalen på Elpriskollen.se
  2. Ta kontakt och teckna ett timprisavtal med en elhandlare
  3. Elnätsföretaget kommer då se till att din elförbrukning mäts per timme (detta steg får ta högst tre månader)

*Steg tre är kostnadsfritt och ingenting som du kommer att betala för.

Frågor

Om du har några frågor om timprisavtal, förbrukning, mätning eller liknande kan du ta kontakt med oss på Energimarknadsinspektionen via vårt konsumentforum.

, William
  • :