Tillbaka till bloggen

SverigesEnergi måste förbättra sin konsumentinformation

Förvaltningsrätten delar Energimarknadsinspektionens (Ei:s) bedömning att elhandlaren SverigesEnergi måste förbättra sin information till konsumenter.

I slutet av 2017 fattade Ei beslut om att SverigesEnergi skulle åtgärda brister i sin konsumentinformation. Ei konstaterade då bland annat att kunder till elhandelsföretaget inte fick den information som de enligt ellagen har rätt till innan avtal tecknas via webb, telefon, brev, partnerförsäljning och direktförsäljning.

SverigesEnergi överklagade Ei:s beslut till Förvaltningsrätten i Linköping.

Nu har domstolen lämnat besked i frågan och i huvudsak har domstolen gått på Ei:s linje. Beslutet är förenat med ett vite om det inte följs.

Länk till tidigare nyhet; https://www.ei.se/sv/Elpriskollen/blogg/arkiv/2017/11/sverigesenergi-maste-forbattra-sin-konsumentinformation/

, (Skriven) av Mattias
  • Kategorier :