Tillbaka till Ei tipsar

Vill du veta vilka elhandlare som det klagas mest på?

Med syfte att hjälpa dig som elkund att välja ett tryggt elavtal så börjar Konsumenternas Energimarknadsbyrå från och med 1 oktober 2019 att publicera klagomålsstatistik för enskilda elhandlare.

Gå direkt till klagomålsstatistiken

Statistiken som Energimarknadsbyrån publiceras revideras en gång per kvartal och det är elhandlare som genererat flest klagomål i relation till hur många kunder de har som finns med i statistiken. För att elhandlaren ska finnas med i statistiken krävs också att antalet klagomål har överstigit en fastställd miniminivå. Via länken finns också mer information om vad klagomålen handlar om samt råd till dig som kund. Du kan även läsa mer om hur sammanställningen har tagits fram.

Konsumenternas Energimarknadsbyrå är en oberoende byrå som ger privatpersoner och småföretagare kostnadsfri vägledning i frågor som rör el, gas och fjärrvärme. 

, (Skriven) av Thomas
  • Kategorier: