Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Tillgänglighet för inrapporteringstjänsten ELIN

Detta är Energimarknadsinspektionens (Ei) tillgänglighetsredogörelse för e-tjänsten ELIN.

Här beskriver vi hur vår e-tjänst ELIN (elhandelsföretagens inrapporteringstjänst) uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är e-tjänsten?

Vi är medvetna om att delar av e-tjänsten inte är helt tillgängliga.

Om du inte kan använda delar av e-tjänsten?

Om du behöver innehåll från inrapporteringstjänsten ELIN som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du höra av dig till oss. Svarstiden är normalt 5 arbetsdagar. Här hittar du våra kontaktuppgifter. 

Rapportera brister

Vi strävar hela tiden efter att förbättra tillgängligheten. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns. Det är betydelsefull information som vi använder i vårt tillgänglighetsarbete. Här hittar du våra kontaktuppgifter

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Anmälningsformulär om bristande tillgänglighet hos Myndigheten för digital förvaltning, DIGG Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Teknisk information

Den här e-tjänsten är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven


Problem vid användning utan synförmåga

 • I vissa listor används inte HTML-listor vilket kan göra det svårare för verktyg att tolka.
 • Det finns endast ett sätt att navigera på sidan.
 • Specificerar inte vilket format på inmatade uppgifter som fältet kräver. Det framgår inte tydligt vilka fält som är obligatoriska. Ledtexter är inte heller helt tydliga.
 • Vissa valideringsfel som kan göra det svårare för skärmläsare att förmedla innehåll.

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

 • Låg kontrast mellan text och bakgrund kan förekomma på vissa ställen.
 • Visst innehåll kan skymmas vid full zoom.
 • Skärmläsare kan få problem att läsa knappar då de är i form av en bild och inte text.
 • Vissa rubriker skapar sidledes scrollning.
 • Vissa komponenter kan upplevas ha låg kontrast.
 • Viss information kan skymmas vid ökad avstånd mellan text.
 • Det finns endast ett sätt att navigera på sidan.
 • Visuell indikering vid tangentbordsnavigation kan förbättras.

Problem vid användning med nedsatt färgseende

 • Låg kontrast mellan text och bakgrund kan förekomma på vissa ställen.
 • Vissa komponenter kan upplevas ha låg kontrast.

Problem vid användning med nedsatt finmotorik eller styrka

 • Det finns endast ett sätt att navigera på sidan.

Problem vid användning med kognitiv nedsättning

 • Viss information kan skymmas vid ökad avstånd mellan text.
 • Det finns endast ett sätt att navigera på sidan.
 • Visuell indikering vid tangentbordsnavigation kan förbättras.
 • Specificerar inte vilket format på inmatade uppgifter som fältet kräver. Det framgår inte tydligt vilka fält som är obligatoriska. Ledtexter är inte heller helt tydliga.

Så här har vi testat

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av ELIN.

Senaste bedömningen gjordes den 14 augusti 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 17 augusti 2020.