Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-06-04 06:58:03

Tillgänglighet för Elpriskollen

Detta är Energimarknadsinspektionens (Ei) tillgänglighetsredogörelse för Elpriskollen.

Här beskriver vi hur vår digitala jämförelsesajt Elpriskollen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är Elpriskollen?

Vi är medvetna om att delar av vår digital jämförelsesajt inte är helt tillgängliga.

Om du inte kan använda delar av Elpriskollen?

Om du behöver innehåll från Elpriskollen som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du höra av dig till oss. Svarstiden är normalt 5 arbetsdagar. Här hittar du våra kontaktuppgifter. 

Rapportera brister

Vi strävar hela tiden efter att förbättra tillgängligheten. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns. Det är betydelsefull information som vi använder i vårt tillgänglighetsarbete. Här hittar du våra kontaktuppgifter

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Anmälningsformulär om bristande tillgänglighet hos Myndigheten för digital förvaltning, DIGG Länk till annan webbplats.

Teknisk information

Elpriskollen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Problem vid användning utan synförmåga

 • Det saknas beskrivning av innehåll som inte är text på ett flertal ställen.
 • Det är ologisk rubriknivåsättning genomgående.
 • Sidorna är uppbyggda på ett felaktigt vis där presentation skiljer sig från logisk följd i HTML-strukturen.
 • Svårigheter i att använda tangentbordet i avtalslistningen då markören hoppar över avtal.
 • Popup-rutan där man får välja mellan att söka avtal för "Privat" eller "Företag" går inte att tabba till.
 • Sessionen mot webbtjänsten stängs avbryts efter ett visst intervall.
 • Sidor har inte en titel som beskriver ämnet eller syftet.
 • Fokusordningen vid tabb är inte logisk.
 • Det finns bara ett sätt att navigera på webbplatsen.
 • Rubriker följer inte en logisk ordning.
 • Länkar på den engelska varianten av elpriskollen står på svenska som inte har lang-attribut på svenska.
 • Koden på webbplatsen validerar inte på flertalet ställen.

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

 • Det saknas beskrivning av innehåll som inte är text på ett flertal ställen.
 • Det förekommer text med för låg kontrast mot bakgrund.
 • Vid zoom skyms innehåll i presentationen på flertalet ställen.
 • "Tyck till"-funktionen är en bild.
 • Innehåll skyms i responsiv presentation.
 • Symboler på avtal har för låg kontrast mot bakgrund.
 • Svårigheter i att använda tangentbordet i avtalslistningen då markören hoppar över avtal.
 • Popup-rutan där man får välja mellan att söka avtal för "Privat" eller "Företag" går inte att tabba till.
 • Sessionen mot webbtjänsten stängs avbryts efter ett visst intervall.
 • Sidor har inte en titel som beskriver ämnet eller syftet.
 • Fokusordningen vid tabb är inte logisk.
 • Det finns bara ett sätt att navigera på webbplatsen.
 • Rubriker följer inte en logisk ordning.
 • Det framgår inte tydligt vilket element som är i tangentbordsfokus på flertalet ställen.

Problem vid användning med nedsatt färgseende

 • Det förekommer text med för låg kontrast mot bakgrund.
 • Symboler på avtal har för låg kontrast mot bakgrund.

Problem vid användning med nedsatt finmotorik eller styrka

 • Det förekommer begränsningar i presentation och hantering vid olika responsiva lägen i webbplatsen.
 • Svårigheter i att använda tangentbordet i avtalslistningen då markören hoppar över avtal.
 • Popup-rutan där man får välja mellan att söka avtal för "Privat" eller "Företag" går inte att tabba till.
 • Sessionen mot webbtjänsten stängs avbryts efter ett visst intervall.
 • Sidor har inte en titel som beskriver ämnet eller syftet.
 • Fokusordningen vid tabb är inte logisk.
 • Det finns bara ett sätt att navigera på webbplatsen.

Problem vid användning med nedsatt rörlighet

 • Det förekommer begränsningar i presentation och hantering vid olika responsiva lägen i webbplatsen.

Problem vid användning med kognitiv nedsättning

 • Sessionen mot webbtjänsten stängs avbryts efter ett visst intervall.
 • Sidor har inte en titel som beskriver ämnet eller syftet.
 • Fokusordningen vid tabb är inte logisk.
 • Det finns bara ett sätt att navigera på webbplatsen.
 • Rubriker följer inte en logisk ordning.
 • Det framgår inte tydligt vilket element som är i tangentbordsfokus på flertalet ställen.

Så här har vi testat

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av elpriskollen.se. Länk till annan webbplats.

Senaste bedömningen gjordes den 21 april 2021.

Redogörelsen uppdaterades senast den 21 april 2021.