Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-13 03:03:20

Öppna data

Det är fritt att använda Energimarknadsinspektionens (Ei) öppna data. Vi uppmuntrar till vidareutnyttjande och bearbetning av vår data.

Information som vem som helst får använda

Öppna data är information som finns tillgänglig för vem som helst att använda, återanvända och dela med sig av, så att andra kan utveckla den och skapa nytta för fler. Informationen tillgängliggörs utan begränsningar i form av upphovsrätt, patent eller sekretess, genom att den är fri från personuppgifter och i övrigt hemliga uppgifter.

Vår förhoppning är att Ei:s öppna data kan komma till användning som del av allt från forskning till nya digitala tjänster. På så sätt kan vi bidra till ökad samhällsnytta.

Har du tips, idéer eller funderingar kring våra öppna data? Vill du ta del av någon särskild datamängd? Hör gärna av dig till oss.

Om öppna data

Ei jobbar aktivt med öppna data i enlighet med lagar och direktiv från riksdagen och EU. Vidareutnyttjande av myndigheters information regleras från och med den 1 augusti 2022 i den nya öppna-datalagen (Lag 2022:818) Länk till annan webbplats.. Syftet med lagen är att främja den offentliga sektorns tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande, särskilt i form av öppna data. Lagen grundar sig på EU:s öppna-datadirektiv. Länk till annan webbplats.

Ei:s datakällor katalogiseras enligt internationell standard i en katalogtjänst som förutom hänvisning/åtkomstpunkt/API till själva datat, innehåller metadatabeskrivning av datakällorna enligt standarden DCAT-AP. Katalogen "skördas", det vill sägas läses in och publiceras på den nationella katalogen för öppna data (dataportal.se Länk till annan webbplats.) samt EU:s katalog för öppna data (europeandataportal.eu Länk till annan webbplats.).

Datakatalog

Välj den data som du är intresserad av:

Kontaktuppgifter
Statistik

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL