Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Metod för fastställande av skäliga anslutningsavgifter för uttag 16–25 A version 7 - Ei PM2013:3 (2020-12-03)

Ei fastställer i denna promemoria en metod för att beräkna den högsta skäliga anslutningsavgiften för anslutningar till elnätet avseende en säkringsstorlek om 16–25 A. Ei uppdaterar kostnaderna i schablonmetoden varje år. De uppdaterade värdena tillämpas för offerter som skrivs från och med den 1 januari 2021.