Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-21 04:03:17

Vägval för en utvecklad marknad för mätning och rapportering av el - Ei R2012:12

Mätning av el är en av grundstenarna för att elmarknaden ska fungera. Tillgång till korrekta mätvärden är viktigt för att elhandel, planering av den nationella elbalansen och för att fakturering av elanvändarna ska kunna ske på ett säkert sätt. I dagens svenska elmarknad ligger mätning och rapportering av el inom ramen för uppdraget för nätverksamhet, vilket innebär att det är en del av en monopolverksamhet som också är reglerat inom ramen för hur nätverksamhet ska bedrivas. De förändrade förutsättningarna som följer av klimat- och miljömål innebär att
elmarknaden måste utvecklas. Med nya krav på kunderna att vara aktiva kan det finnas behov av en utvecklad marknad, en marknad där det handlas produkter som hjälper kunden med energieffektivisering eller andra energitjänster. Målet är aktiva kunder som agerar utifrån prissignaler och miljöpåverkan, och är flexibla i sin förbrukning på ett kostnadseffektivt sätt. I den här rapporten redovisar Energimarknadsinspektionen (Ei) förslag till hur regelverket bör ändras för att skapa energitjänster som underlättar för kunderna att påverka sin elräkning.