Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-02-23 23:57:24

Mätning av mindre anläggningar - förslag till undantag från kravet på mätning - Ei R2009:13

Parkeringsmätare, enstaka gatlampor och andra befintliga mindre anläggningar bör undantas från ellagens krav på mätning av överförd el.