Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-22 08:08:01

Energimarknadsinspektionens regelförenklingsarbete - Ei R2009:15

Ei:s arbete med att förenkla regelverket och den administrativa bördan för landets energiföretag. Det har bland annat skett genom att inspektionen beslutat att inte använda den så kallade nätnyttomodellen när skäligheten i elnätsföretagens avgifter ska bedömas