Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-18 11:32:26

Analys av fjärrvärmemarknaden - Konsultrapport Sweco

Sweco AB har fått i uppdrag av Energimarknadsinspektionen (Ei) att genomföra en omfattande analys av flera viktiga faktorer som påverkar fjärrvärmesektorn. Undersökningen syftar till att skapa en djupare förståelse för prisutveckling, anslutningsavgifter och internationell fjärrvärmereglering inom fjärrvärmesektorn. Resultatet av undersökningen kommer att vara underlag för Ei:s egna analyser av hur väl fjärrvärmemarknaden fungerar och om Ei vill vidta åtgärder på området.