Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-19 17:00:27

Föreskrift EIFS 2014:6

Energimarknadsinspektionens föreskrifter om skäliga kostnader och en rimlig avkastning vid beräkning av intäktsram för naturgasföretag EIFS 2014:6.

Ändrad EIFS 2022:2 Pdf, 96.2 kB.

Konsoliderad EIFS 2014:6 Pdf, 222.8 kB.