Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-20 00:02:47

Föreskrift EIFS 2022:4

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om mätning, fakturering och tillhandahållande av information om bortförd värmeenergi (fjärrkyla) EIFS 2022:4. Konsekvensutredningen som tillhör föreskriften med ärendenummer 2021-102155 hittar du i vårt e-diarium Länk till annan webbplats..