Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-19 23:16:51

Föreskrift EIFS 2022:3

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om mätning, fakturering och tillhandahållande av information om levererad värmeenergi (fjärrvärme) EIFS 2022:03. Konsekvensutredningen som tillhör föreskriften med ärendenummer 2021-102154 hittar du i vårt e-diarium Länk till annan webbplats..