Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-19 23:08:29

Föreskrift EIFS 2022:11

Energimarknadsinspektionens föreskrifter om
redovisning av fjärrvärmeverksamhet EIFS 2022:11. Konsekvensutredningen med ärendenummer 2021-102904 Länk till annan webbplats. som tillhör föreskriften hittar du i vårt e-diarium.