Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-19 23:34:35

Föreskrift EIFS 2019:5

Energimarknadsinspektionens föreskrifter om funktionskrav för mätsystem och mätutrustning EIFS 2019:5