Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-23 19:09:02

Påminnelse: 31 juli är sista dag att rapportera in risk- och sårbarhetsanalyser och åtgärdsplaner till Ei

Senast den 31 juli ska elnätsföretagen ha rapporterat in sina risk- och sårbarhetsanalyser samt åtgärdsplaner till Energimarknadsinspektionen (Ei).

Elnätsföretag som har nätkoncession för linje med en spänning som understiger 220 kilovolt och elnätsföretag med nätkoncession för område, ska varje år redovisa en risk- och sårbarhetsanalys samt en åtgärdsplan till Ei.

Inrapporteringen sker via Ei:s e-tjänst KENT.

Mer information om inrapporteringen finns i nyhet från den 17 juni: Nu är det dags att rapportera in risk- och sårbarhetsanalyser och åtgärdsplaner till Ei – sista inrapporteringsdag är 31 juli

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter