Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-20 00:05:09

Ei har fattat de första besluten om nätkoncession för område avseende regionnätet för att underlätta utbyggnaden av elnätet

Ett elnätsföretag som har det som kallas nätkoncession för område får bygga och använda elledningar inom det angivna området utan att behöva söka tillstånd hos Energimarknadsinspektionen (Ei) för varje enskild ledning. Ei har nu godkänt två ansökningar, en från Vattenfall och en från E.ON, där vi tillämpar ny lagstiftning i syfte att bidra till kortare ledtider för elnätsutbyggnad.

Ei har fattat beslut i en ny ärendetyp: Nätkoncession för område med en högsta och en lägsta tillåten spänning. I praktiken handlar det om nätkoncessioner för område avseende regionnätet. Regionnäten transporterar el från transmissionsnätet till lokalnäten och i vissa fall direkt till större elanvändare. Regionnätsledningar kan även ansluta elproducenter till elnätet. Regionnäten drivs oftast som integrerade system med flera stora förbrukare, främst större industrier och lokalnätsföretag, och producenter av till exempel vatten- och vindkraft.

Besluten innebär att elnätsföretagen kan bygga om och bygga ut sitt regionnät inom de angivna spänningsintervallen och de geografiska områdena utan att ansöka om nätkoncession (tillstånd) hos Ei för varje ledning. Nätföretagen måste dock alltid följa andra regler som exempelvis miljöbalkens regler om samråd med länsstyrelsen.

Besluten som Ei fattat ska underlätta utbyggnaden av elnätet och ledningar som behövs för kapacitetsförstärkning, anslutning av nya elanvändare och elproducenter, och åtgärder för att minska risken för elavbrott. Besluten bidrar på så sätt till elektrifieringen av samhället.

— Eftersom nya regionnätsledningar kan vara i drift snabbare kan Ei:s beslut underlätta anslutning av till exempel ny sol- och vindkraft, batterilager eller stora industrier. Elnätsföretagen får dessutom möjlighet till en mer flexibel om- och utbyggnad av sitt nät, säger Daniel Norstedt, chef för avdelningen Tillstånd på Ei.

Ei har genom besluten tillämpat ny lagstiftning Länk till annan webbplats. för första gången och kommer fortsätta att handlägga fler ansökningar av denna ärendetyp.

I vårt e-diarium hittar du besluten:

Ansökan om nätkoncession för område.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter