Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-21 02:03:26

NordREG har svarat på Europeiska kommissionens konsultation avseende förslag till förändringar i EU:s elmarknadsdesign

Den 14 mars bjöd Europeiska kommissionen in till ett offentligt samråd om en reform av EU:s elmarknadsdesign. Konsultationen var öppen till den 23 maj. Här är svaret från NordREG, som är ett samarbete mellan de nordiska tillsynsmyndigheterna för energi.

Bakgrunden till samrådet är att Europeiska kommissionen föreslagit förändringar med syftet att fördelarna med ökande användning av förnybar energi ska komma elkonsumenterna till del.

Konsultationen fokuserar på ett antal områden, bland annat hur prissäkringsmarknader kan utvecklas, alternativ för att främja elsystemets flexibilitet, hur konsumenter kan skyddas mot höga elpriser samt åtgärder för att förbättra energimarknadernas integritet och transparens*.

Energimarknadsinspektionen (Ei) har aktivt deltagit i samarbetet inom ACER Länk till annan webbplats. (byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter) och stöttat deras arbete med att lämna synpunkter till Europeiska kommissionen, samt bidragit till att utforma konsultationssvaret från NordREG Länk till annan webbplats. (en organisation for de nordiska energitillsynsmyndigheterna).

– De förslag som Europeiska kommissionen presenterade om EU:s regelverk för elmarknaden är omfattande och berör de flesta delar av marknaden, säger Tobias Lusth, analytiker på Ei. Det har därför varit viktigt att tillsammans med övriga tillsynsmyndigheter svara på konsultationen. Utöver att bidra till ACER:s arbete med att lämna synpunkter till Europeiska kommissionen, har Ei också valt att samarbeta med de övriga nordiska tillsynsmyndigheterna inom NordREG om ett svar för att gemensamt tydliggöra hur vi ser på förslagen ur ett nordiskt perspektiv.

*Regler om integritet och transparens på energimarknaderna regleras i den så kallade REMIT-förordningen. Mer information på ei.se: REMIT-förordningen

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter