Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-20 08:42:03

Ei godkänner Svenska kraftnäts ansökan om att få använda flaskhalsintäkter till stöd för elintensiva företag

Den 16 maj ansökte Svenska kraftnät hos Energimarknadsinspektionen (Ei) om att få använda flaskhalsintäkter* för att finansiera elstöd för elintensiva företag. Ei har nu fattat beslut om att godkänna ansökan.

Svenska kraftnäts ansökan om att få finansiera elstöd för elintensiva företag utgår ifrån en modell som framgår av förordning (2023:66) om elkostnadsstöd till vissa särskilt drabbade företag. Det innebär att stöd lämnas för perioden oktober−december 2022. Stödet beräknas utifrån företagets elanvändning under stödperioden multiplicerat med företagets ökade elkostnader.

Modellen innehåller ett tak för hur mycket ett företag kan få i elstöd. Taket är satt till två miljoner euro, i enlighet med EU-kommissionens tillfälliga krisram för statliga stödåtgärder. Ansökningar om elkostnadsstöd för elintensiva företag hanteras av Energimyndigheten.

Beslut om att godkänna ansökan

Ei bedömer att en stödåtgärd till elintensiva företag enligt Svenska kraftnäts ansökan får finansieras med flaskhalsintäkter enligt bestämmelserna i elmarknadsförordningen och krisinterventionsförordningen. Ei anser att modellen är en rimlig och godtagbar avvägning, samtidigt som det inte strider mot syftet att stötta de kunder som drabbats särskilt hårt av höga elpriser.

Beslut: Ansökan om att finansiera ett stöd till elintensiva företag (2023-103074) Länk till annan webbplats.

Till ansökan om elkostnadsstöd för elintensiva företag (energimyndigheten.se) Länk till annan webbplats.

Kommissionens meddelande om tillfällig krisram för statliga stödåtgärder (eur-lex.europa.eu) Länk till annan webbplats.

Fotnot * Flaskhalsintäkter kallas även kapacitetsavgifter och intäkter från överbelastning. På Svenska kraftnäts webbplats kan du läsa mer om kapacitetsavgifter. Länk till annan webbplats.

Bakgrund

Regeringen gav Svenska kraftnät i uppdrag att senast 20 maj 2023 lämna in en ansökan till Ei om att få använda flaskhalsintäkter för att finansiera elstöd till elintensiva företag. Ansökan ska ta hänsyn till EU:s regelverk gällande användning av flaskhalsintäkter och meddelande kopplat till statsstöd.

Regeringsbeslut med uppdrag till Svenska kraftnät Länk till annan webbplats.(regeringen.se)

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter