Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-28 12:30:23

Nu startar tillsynen över leveranskvalitet i Sveriges elnät

Energimarknadsinspektionen (Ei) påbörjar den årliga tillsynen av leveranskvalitet i Sveriges elnät. Företag som rapporterat att de haft för långa, alternativt för många avbrott under förra året ingår i tillsynen.

Under 2023 kommer Ei genomföra en granskning av elnätsföretagen för att säkerställa att de uppfyller kraven i ellagen om att leverera el av god kvalitet. Tillsynen baseras på de uppgifter om elavbrott som elnätsföretagen årligen skickar in.

De 36 elnätsföretag som antingen redovisat att de under 2022 haft anläggningspunkter med avbrott längre än 24 timmar och/eller fler än 11 långa oaviserade avbrott är utvalda i årets tillsyn.

Elnätsföretagen behöver redovisa en åtgärdsplan som ska innehålla uppgifter om avbrottsorsak, åtgärder för att överföringen av el ska vara av god kvalitet och en tidplan för när åtgärderna ska vara genomförda.

När tillsynen är genomförd sammanställs uppgifterna och publiceras på ei.se.

Om tillsyn över leveranskvalitet i elnäten Länk till annan webbplats..

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter