Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-21 02:51:42

Konsultstudie om vätgas och vätgaskluster

Hur ser vätgasens roll ut i framtiden och hur påverkas Energimarknadsinspektionen (Ei) och det svenska energisystemet av vätgasens intåg? Det har konsultföretaget Sweco undersökt på uppdrag av Ei. Rapporten finns nu på ei.se.

Att fossilfri vätgas effektivt kan bidra till klimatomställningen och samtidigt balansera elsystemet börjar det råda konsensus kring. Elmarknadsförordningen och införandet av nya elmarknadsdirektivet innebär att europeisk lagstiftning är förberedd för storskalig integration av vätgas. Samtidigt utvecklas EU:s gasmarknadspaket för att kunna möjliggöra en transparent, öppen och kostnadseffektiv energiomställning där fossilfri vätgas spelar en viktig roll.

Tittat på vätgasutvecklingen inom särskilda områden

För att öka kunskapen och få en samlad information om vätgasutvecklingen och för att identifiera vilka delar som kommer att ha en påverkan på Ei:s arbete framöver har myndigheten gett Sweco i uppdrag att ta fram en analys. Uppdraget till Sweco var att bland annat att titta särskilt på vätgasutvecklingen inom områdena produktion, distribution, lagring och användning.

Det här innehåller rapporten

Rapporten Internationell och nationell sammanställning av vätgas och vätgasklusters utveckling omfattar omvärldsbevakning, nordiska förutsättningar, synergier med metan, policy och regelverk samt tankar kring implikationer för Ei.

Rapporten är beställd som en del av Ei:s interna arbete, men den finns även att ta del av på ei.se för alla intresserade.

Rapporten Internationell och nationell sammanställning av vätgas och vätgasklusters utveckling finns att läsa här. Pdf, 2.1 MB.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter