Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

  • Start
  • Om oss
  • ...
  • Ei har godkänt etableringen av ett nordiskt regionalt samordnings­centrum

Ei har godkänt etableringen av ett nordiskt regionalt samordnings­centrum

Energimarknadsinspektionen (Ei) har godkänt Affärsverket svenska kraftnäts förslag till etablering av ett nordiskt regionalt samordningscentrum med vissa ändringstillägg.

Ei har godkänt Svenska kraftnäts förslag i enlighet med artikel 35.1 i elmarknadsförordningen (2019/943) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Beslutet gäller med vissa ändringstillägg och under förutsättning att samtliga berörda tillsynsmyndigheter fattar beslut med samma innebörd.

Vad är ett regionalt samordningscentrum?

Ett regionalt samordningscentrum (engelsk benämning: Regional coordination centre, RCC) har till uppgift att samordna arbetet mellan de regionala transmissionsnätsoperatörerna inom flera områden, bland annat i frågor som handlar om kapacitetsberäkning, säkerhetsanalys, nätmodeller, regionala prognoser och avbrottsplanering.

Det nordiska regionala samordningscentrumet ska etableras i Köpenhamn, Danmark, som ett danskt aktiebolag.

Ei:s beslut och tillhörande dokument

Ei:s beslut ärendenummer 2020-102996. Pdf, 240.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 1 Ansökan - Svenska kraftnäts ändrade förslag till etablering av ett nordiskt regionalt samordningscentrum från 14 januari 2021. Pdf, 343.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 2a Tillsynsmyndigheternas ändringstillägg till förslaget. Pdf, 399.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 2b Tillsynsmyndigheternas ändringstillägg till förslaget. Pdf, 176.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Tillsynsmyndigheternas begäran om ändring från december 2020. Pdf, 791.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Tidigare nyhet på ei.se om att beslutet kommer att fattas.

Kontaktuppgifter
Johan Roupe
Verksjurist

016-16 27 16

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter