Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-23 20:19:52

Nu är Ei:s e-tjänst för koncessionsansökan på plats

Energimarknadsinspektionen (Ei) har lanserat en e-tjänst som riktar sig till företag som ska ansöka och har ansökt om nätkoncession. I e-tjänsten kan elnätsföretag ansöka bland annat om nätkoncession för linje och också få tillgång till en företagsportal där de kan följa sina ärenden. Båda funktionerna är ett led i Ei:s arbete med att försöka underlätta för företagen att lämna in kompletta ansökningar men också i att skapa ökad insyn i handläggningsprocessen.

Ei:s e-tjänst för nätkoncessionsansökan kallas Dinkel. I denna kan man som elnätsföretag ansöka om nätkoncession för linje, förlänga ett tillstånd som håller på att gå ut, ansöka om återkallelse och om fastställelse av återställningsåtgärder. I e-tjänsten framgår det vad ansökan ska innehålla.

— Vi vill underlätta och förenkla för företagen att lämna in ansökningar till oss, och att lämna in kompletta ansökningar, berättar projektledare Eva Nordlander.

I det som kallas Företagsportalen kommer de företag som lämnat in ansökningar via e-tjänsten att kunna följa sina ärenden. I portalen kan man tydligt se var i processen ett ärende befinner sig.

— Genom Företagsportalen vill vi skapa mer transparens och tydlighet kring var ärenden befinner sig i handläggningsprocessen hos oss. Vi hoppas att företag kommer uppleva att portalen och den nya e-tjänsten, och också vår utvecklade information på ei.se om koncessioner, gör det enklare att ansöka och tydligare vad som krävs av en ansökan, säger Eva Nordlander.

Mer information och länk till den nya e-tjänsten

Tidigare nyhet om e-tjänsten

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter