Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-18 11:54:23

Var uppmärksam vid telefonförsäljning

Får du erbjudande om att byta elhandlare via telefon? Var extra försiktig, be att få erbjudandet skriftligt och läs noga igenom avtalsvillkoren innan du tackar ja. Just nu får Energimarknadsinspektionen (Ei) många klagomål om att aktörer via telefonförsäljning uppger att de samarbetar med kundens befintliga elleverantör eller elnätsföretag trots att detta inte stämmer.

Energimarknadsinspektionen (Ei) får in relativt många klagomål från både privatpersoner och företag som känner sig lurade av telefonförsäljare. Det kan till exempel handla om att telefonförsäljaren genomfört ett byte av elhandlare mot ens vilja, att det nya elavtalet har orimligt lång uppsägningstid eller att man varit tvungen att betala en depositionsavgift.

– Många som kontaktar oss upplever att det har blivit utsatta för väldigt aggressiva försäljningsmetoder och ofta har man inte själv uppfattat att man tackat ja till något, säger Sanna Westman Carling, analytiker på Ei.

Olika regler för privatpersoner och företag

De flesta elhandelsföretag är seriösa och jobbar aktivt för att vara tydliga och hålla en hög servicenivå gentemot sina kunder. Men det finns även aktörer på marknaden som får klagomål om bland annat oschyssta försäljningsmetoder. Som kund är det därför bra att vara uppmärksam och känna till sina rättigheter.

Som privatperson har du enligt lag rätt att ångra dig upp till 14 dagar efter att du ingått ett avtal. Småföretagare däremot omfattas inte av samma konsumenträttigheter som privatpersoner.

– Det finns ingen ångerrätt för företag och heller inget krav på att ett avtal måste vara skriftligt. Det är därför viktigt att du som är företagare tar reda på vad det är du tackar ja till. Annars kan det bli så att du sitter fast i ett avtal som du inte vill ha. Småföretagare har inte samma skydd som konsumenter och inte heller samma möjligheter att få hjälp vid tvistelösning, som till exempel att ta sitt ärende till Allmänna reklamationsnämnden. Företagare måste själv driva tvisten i domstol vilket kan vara dyrt och ta mycket tid, säger Sanna Westman Carling.

Just nu får vi många klagomål om att vissa aktörer via telefonförsäljning uppger att de samarbetar med kundens befintliga elleverantör eller elnätsföretag trots att detta inte stämmer. Det är vilseledande och kan göra kunden mer benägen att låta sig övertalas att teckna ett avtal på felaktiga grunder.

– Vår erfarenhet är att de nöjdaste kunderna är de som tar god tid på sig att jämföra olika elavtal i stället för att tacka ja till erbjudanden på telefon. Vi rekommenderar att man använder vår tjänst Elpriskollen som är en oberoende prisjämförelsetjänst för elavtal, säger Sanna Westman Carling.

Ei:s tillsyn

Inom elhandelsområdet bedriver Ei tillsyn över de områden som finns beskrivna i ellagens konsumentbestämmelser. Ei genomför planerade tillsynsinsatser, men startar också tillsyn när det kommer in en anmälan till Ei eller annan indikation på att lagen inte följs. Inom vissa områden ligger tillsynsansvaret på andra myndigheter, till exempel Konsumentverket.

– Ibland dyker det upp nya fenomen på marknaden som vi inte kommer åt via tillsyn, det kan till exempel vara företag som agerar mellanhänder utan att vara registrerade som elhandlare eller försäljningsmetoder som är oschyssta utan att vara direkt olagliga. Så det allmänna rådet är att om du känner dig det minsta tveksam, tacka nej till erbjudandet och ta reda på mer innan du bestämmer dig, säger Sanna Westman Carling.

Tips från Ei när du blir uppringd av en telefonförsäljare för elavtal

  • Be att få erbjudandet skriftligt.
  • Säljaren vet inte hur ditt nuvarande elavtal ser ut, ifrågasätt därför påståenden från säljaren om att ditt elpris kommer att bli lägre om du väljer dem. Vår erfarenhet är att de nöjdaste kunderna är de som tar god tid på sig att jämföra olika elavtal i stället för att tacka ja till erbjudanden på telefon. Vi rekommenderar att man använder www.elpriskollen.se.
  • För privatpersoner finns ett skriftlighetskrav vid telefonförsäljning vilket innebär att ett muntligt godkännande inte är bindande för konsumenten. Den skriftliga bekräftelsen kan ske via till exempel sms eller elektronisk signering. Tänk dig för och läs igenom innan du svarar ja eller skriver under.
  • Som privatperson har du ångerrätt i 14 dagar efter avtalets tecknande.
  • Det är okej att säga nej tack och lägga på om du inte vill tacka ja till erbjudanden.

Se upp extra med detta

  • Just nu får Ei många klagomål om att vissa aktörer via telefonförsäljning uppger att de samarbetar med kundens befintliga elleverantör eller elnätsföretag trots att detta inte stämmer. Det är vilseledande och kan göra kunden mer benägen att låta sig övertalas att teckna ett avtal på felaktiga grunder.
  • Vid telefonförsäljning överrumplas man ofta. Man är helt oförberedd på den mängd information man matas med på kort tid.
  • Säljarens muntliga löften om pris och avtalsvillkor stämmer inte alltid med det skriftliga avtalet. Återigen - läs igenom innan du tackar ja!
  • För småföretagare finns det större risker vid telefonförsäljning. Företagare har inga konsumenträttigheter, det vill säga det finns inget skriftlighetskrav och inte heller någon ångerrätt. Som företagare måste du vara mer noggrann när du tecknar avtal eftersom du inte har samma skydd som konsumenter.

Mer information

Frågor och svar som kan vara intressanta för dig som kund hittar du på Ei:s konsumentforum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vill du jämföra olika elavtal, surfa in elpriskollen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Privatpersoner och småföretagare kan även vända sig till Konsumenternas Energimarknadsbyrå Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för råd i olika frågor.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter