Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-23 20:38:22

Rapportera in uppgifter till Ei

Sista dag att rapportera årsrapporter och drift- och affärsförhållanden

Senast den 31 juli ska elnätsföretag, naturgasföretag och fjärrvärmeföretag rapportera in sina årsrapporter till Energimarknadsinspektionen (Ei). Fjärrvärmeföretagen ska även lämna in uppgifter om drift- och affärsförhållanden.

Fler kalenderhändelser

  • -
  • -
  • -