Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-02-24 00:46:24

Digitalt seminarium

Digitalt

Seminarium om åtgärdsförslag för ökat kundskydd på fjärrvärmemarknaden

Energimarknadsinspektionen (Ei) välkomnar fjärrvärmebranschen till ett digitalt seminarium den 5 mars som handlar om genomlysningen av fjärrvärmemarknaden och preliminära åtgärdsförslag. Sista datum för anmälan är den 21 februari.

Fler kalenderhändelser

  • -
  • -
  • -