Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

  • Start
  • Om oss
  • ...
  • Uppföljningsseminarium Kortare ledtider för elnätsutbyggnad

2022-09-30 15:32:39

Digitalt seminarium

Uppföljningsseminarium Kortare ledtider för elnätsutbyggnad

Vilka åtgärder har vi identifierat och hur långt har arbetet kommit?

Ei arbetar sedan hösten 2021 med uppdraget att i samarbete med andra myndigheter utveckla och testa nya koordinerade arbetssätt för att försöka korta ledtiderna för elnätsutbyggnad. Den 3 oktober berättar vi om vilka åtgärder vi identifierat och arbetat med så här långt.

Anmälan och mer information.

Fler kalenderhändelser