Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-09-21 10:17:48

Tävlingsregler - uppsatstävling

Ei bjuder nu in studenter att delta i en uppsatstävling som syftar till att ta del av den breda kunskap inom energiområdet som finns på landets universitet och högskolor. Här kan du ta del av uppsatstävlingens formella krav och regler.

Uppsatsernas inriktning

Uppsatserna ska vara relevanta för Ei och behandla de energifrågor som hanteras inom Ei:s verksamhet som omfattar såväl juridiska som tekniska och ekonomiska (företags- och nationalekonomiska) frågor. Uppsatsämnena kan täcka flera olika vetenskapliga discipliner eller vara tvärvetenskapliga, där varje enskild fråga kan behandlas utifrån olika akademiska discipliners perspektiv.

Formella krav

Deltagande uppsatser ska vara skrivna på svenska eller engelska samt vara godkända under perioden 1 januari 2022 till 3 mars 2023. Uppsatsen ska utgöra en del av en akademisk examen på grundnivå eller avancerad nivå, exempelvis (men inte begränsat till) avslutande examensarbete för blivande ingenjörer, ekonomer eller jurister.

  • Sammanfattning på svenska: Oavsett språk i huvudrapporten ska uppsatsen ha en svensk sammanfattning. Sammanfattningen kan bifogas separat.
  • Dokumentation: Tillsammans med uppsatsen ska även dokumentation som styrker uppsatsens godkännande vid aktuellt lärosäte bifogas.
  • Dispens om senare inläming: För uppsatser som blir godkända relativt kort innan sista inlämningsdatum kan dispens ges om att få lämna in denna dokumentation senare. För att få sådan dispens behöver en ansökan med motivering vara Ei tillhanda senast i samband med att uppsatsen lämnas in.
  • Ei förbehåller sig också rätten att ensidigt besluta om ändring av en enskild uppsats tävlingsår, då tävlingen är tänkt att vara återkommande, eller att senarelägga sista anmälningsdag. En uppsats får inte delta fler än en gång.
  • Arbeten som redan arvoderats av Ei i exempelvis examensarbeten får inte delta. För den händelse en deltagare anställts av Ei ska uppsatsen vara skriven och betygsatt innan anställningen påbörjats.
  • För att en tävling ska bli av måste minst fem bidrag delta. Om färre bidrag inkommer får de anmälda bidragen dispens för att kunna delta kommande år.

Bedömning

Ett grundkrav för att en uppsats ska kunna få pris är att ämnet har en relevans för Ei. Särskilt viktigt är värdet av uppsatsens innehåll vad gäller material som går att använda i Ei:s arbete. I övrigt bedöms den allmänna kvaliteten på uppsatsen. Om antalet uppsatser är stort, kan en inledande gallring utifrån sammanfattningen behöva göras. Tävlingsbidragen anonymiseras vid anmälan så att bedömningarna görs utan kunskap om vem som skrivit uppsatserna.

Priser

Prissumman är på totalt högst 30 000 kronor för denna tävlingsomgång. En vinnare kommer att utses som får 15 000 kronor och resterande prissumma fördelas varierande över andra deltagare beroende på kvalitet i uppsatserna. Skatt på vinstsumma betalas av vinnaren.

Vinnare kommer att bjudas in till Ei för att presentera den vinnande uppsatsen och för att ta emot pris. Genom att delta i tävlingen godkänner du att din uppsats och ditt namn kan komma att publiceras på Ei:s webbplats.

Så här anmäler du dig till tävlingen

Anmälan skickar du till student@ei.se senast den 6 mars 2023. Anmälan som inte uppfyller de formella kraven kommer att strykas från tävlan.

Observera att handlingar som skickas in till en statlig myndighet blir offentliga och kan begäras ut. Mer om allmänna handlingar samt hur Ei behandlar dina personuppgifter hittar du här:

Allmänna handlingar

Ei:s behandling av personuppgifter på ei.se

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL