Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-23 20:10:07

Vad, för vem och varför?

Vad gör Ei:s innovationscenter och vad kan vi hjälpa till med? Här har vi samlat vanliga frågor och svar.

Frågor och svar om Ei:s innovationscenter

Vi fungerar som en första kontaktpunkt för aktörer med innovativa lösningar som inte finner sin hemvist i regler, processer eller principer på energimarknaderna.

Det innebär att vi vänder oss till dig som planerar eller avser att introducera, eller redan har introducerat en innovation till energimarknaderna. Vi tar emot frågor som kan handla om lagar och regler, ny teknik och nya tjänster eller arbetssätt, samt ny användning av befintlig teknik på energimarknaderna.

Ei:s innovationscenter riktar sig till dig som söker information och vägledning inom de befintliga regelverk för el-, fjärrvärme- och naturgasmarknaderna som Ei har i uppdrag att tillämpa och som avser innovativa lösningar, tjänster eller affärsmodeller.

Det innebär att vi besvarar frågor om innovativa lösningar, tjänster, arbetssätt, produkter eller affärsmodeller som ännu inte är etablerade på energimarknaderna och därför naturligt inte återfinner sin hemvist i de befintliga regelverken . Det kan också handla om att klargöra vilken typ av tjänster eller affärsmodeller som ryms inom gällande regelverk. Vi kommer uppdatera med exempel allt eftersom vi får in frågor.

I den pågående energiomställningen har innovation en avgörande roll och behovet av att testa olika innovativa produkter, tjänster och affärs­modeller har ökat. Innovations­centret är en kontaktpunkt där Ei kan möta den ökade efterfrågan på vägledning och arbeta mer proaktivt med innovativa lösningar som har en oklar hemvist i regelverken.

Vår motto är ett gemensamt lärande vilket vi vill ska genomsyra hela innovationscentrets arbete. Genom innovationscentret kan vi utvecklas tillsammans vilket vi hoppas både gynnar och påskyndar omställningen till framtidens energimarknader.

Vi svarar på frågor och vägleder utifrån de regelverk som Ei har i uppdrag att tillämpa.

Innovationscentret är tänkt att fungera som en gemensam plats för kunskapsspridning och dialog om regelfrågor för innovativa lösningar, tjänster, arbetssätt, produkter och affärsmodeller på energimarknaderna. Vår förhoppning är att innovationscentret ska verka som en katalysator för att möjliggöra nya innovationer på energimarknaderna.

Vi agerar inte rådgivande och vi lämnar inte förhandsbesked. Vi kan inte heller informera om hur eventuella kommande regelförändringar eller regler som är föremål för prövning i domstol eller under utredning hos Ei kan tillämpas.

Ei är en expert- och tillsynsmyndighet, och ansvarsområdet regleras av svensk lagstiftning och EU-lagstiftning. Ei:s uppdrag är att arbeta för väl fungerande energimarknader. Vi har tillsyn över och utvecklar spelreglerna på el-, fjärrvärme- och naturgasmarknaderna. Vi arbetar också för att stärka kundernas ställning och trygga samhällets behov av fungerande energidistribution och handel.

På Ei:s innovationscenter vägleder och informerar vi utifrån de regelverk för el-, fjärrvärme- och naturgasmarknaderna som Ei har i uppdrag att tillämpa.

Gå till Lagar och regler

Tveka inte att höra av dig till oss om du vill veta mer eller ha vår hjälp.

Ei:s uppdrag är att arbeta för väl fungerande energimarknader. Därför delar vi allmän information och strävar efter att sprida kunskap och lärdomar via ei.se, rapporter och seminarier. Vi kan också komma att dela fiktiva exempel baserat på den information vi får av aktörer som söker sig till innovationscentret.

Som myndighet omfattas Ei av offentlighetsprincipen. Det innebär att alla handlingar, inklusive personuppgifter, är allmänna handlingar, och kan komma att lämnas ut till den som begär det.

Här kan du läsa mer om hur Ei hanterar personuppgifter.

Du kontaktar oss genom att fylla i ett kontaktformulär. Vi handlägger din fråga och återkopplar när vi har möjlighet.

Välkommen att kontakta oss!

På sidan kontakta oss hittar du de vanligaste sätten att kontakta Ei.

Gå til kontakta oss

På Ei:s Konsumentforum hittar du svaren på de vanligaste frågorna som ställts i forumet. Där kan du också ställa frågor till våra experter eller söka information bland frågor och svar som andra har ställt om elhandel, elhandelsavtal, elnät, anslutningar, regler, avgifter och mycket mer.

Gå till Ei:s konsumentforum Länk till annan webbplats.

Anmälningar är viktiga för att myndigheter ska känna till vilka problem som finns så att vi kan bedriva tillsyn där den mest behövs.

Gå till anmäl till Ei

Tveka inte att höra av dig till oss om du vill veta mer eller ställa en fråga.

Prenumerera på våra nyheter

Försäkra dig om att inte missa några av våra uppdateringar, seminarier eller dokument genom att prenumerera på våra nyheter.

Här hittar du de senaste nyheterna och kan enkelt anmäla dig som prenumerant