Mätarna med de nya funktionskraven ska vara på plats senast den 1 januari 2025. Några av de nya kraven innebär att mätarna ska klara av att mäta energi varje kvart och de ska ha ett användargränssnitt som gör det möjligt för kunderna att själva kunna ta del av sina mätuppgifter.

I november 2017 lämnade Energimarknadsinspektionen (Ei) rapporten Funktionskrav på elmätare – Författningsändringar (Ei R2017:08) till regeringen. Regeringen har därefter skickat ut rapporten på remiss och har under våren arbetat vidare med författningsförslagen.

Beslut om nya funktionskrav för elmätare

by , https://www.ei.se, 2018-08-22 09:43:02

I slutet av juni beslutade regeringen om nya funktionskrav för elmätare.

Mätarna med de nya funktionskraven ska vara på plats senast den 1 januari 2025. Några av de nya kraven innebär att mätarna ska klara av att mäta energi varje kvart och de ska ha ett användargränssnitt som gör det möjligt för kunderna att själva kunna ta del av sina mätuppgifter.

I november 2017 lämnade Energimarknadsinspektionen (Ei) rapporten Funktionskrav på elmätare – Författningsändringar (Ei R2017:08) till regeringen. Regeringen har därefter skickat ut rapporten på remiss och har under våren arbetat vidare med författningsförslagen.

Copyright 2021 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.