Nyhetsrum

  • Information till företag som rapporterar in uppgifter till Ei

    Skapad: Granskad:

    Snart börjar inrapporteringsperioden för elnätsföretag, naturgasföretag och fjärrvärmeföretag. Företagen har inrapporteringsplikt till Energimarknadsinspektionen (Ei) och för att det ska gå så smidigt som möjligt för alla parter är det bra om energiföretagen redan nu meddelar Ei om bolagsändringar skett sedan förra året.

  • Ei har yttrat sig till EU-domstolen

    Skapad: Granskad:

    EU-domstolen har gett Energimarknadsinspektionen (Ei) möjlighet att yttra sig i frågan om hur företaget Baltic Cable AB får använda så kallade flaskhalsintäkter från överföringsförbindelsen mellan Sverige och Tyskland. Nu har Ei skickat in sitt yttrande.