Nyhetsrum

På vår webb hittar du årets nyheter och i vårt nyhetsarkiv finns nyheter ungefär 2 år tillbaka. Om du letar efter nyheter som är äldre än så ber vi dig kontakta oss.

Mejla till redaktionen@ei.se

  • Ei:s seminarium om effektiv utformning av flexibilitetsmarknader blir ett webbseminarium - välkommen att anmäla dig

    Skapad: Granskad:

    Energimarknadsinspektionen (Ei) har i uppdrag att analysera kapacitetsbristen i elnätet och komma med förslag till möjliga lösningar. I uppdraget ingår att undersöka hur en effektiv utformning av flexibilitetsmarknader på lokal, regional och nationell nivå skulle kunna se ut. Ei gick tidigare ut med inbjudan till ett seminarium om flexibilitetsmarknader den 20 april i Stockholm. Detta görs på grund av coronapandemin om till ett webbseminarium, därmed kan vi också välkomna fler deltagare.

  • Så tas Forumet för smarta elnäts arbete vidare

    Skapad: Granskad:

    I slutet av januari fick Energimarknadsinspektionen (Ei) och Energimyndigheten i uppdrag av regeringen att ta fram förslag på hur Forum för smarta elnäts arbete kan tas vidare. Ei föreslår bland annat att myndigheten inrättar ett dialogforum för frågor om efterfrågeflexibilitet och kapacitetsbrist.